Co jsou kalibry a k čemu se využívají?

Pokud vás zajímají kalibry, měrky, jejich použití a druhy, jste tu na správné adrese. Společně si vše vysvětlíme a blíže rozebereme.

Co jsou kalibry?

Kalibr je synonymum pro slovo měřidlo a slouží především pro kontrolu vnějších a vnitřních rozměrů a tvarů. Zjednodušeně lze říct, že kalibry nic neměří, pouze správné rozměry, tvary a polohy kontrolují. Díky těmto měřidlům můžete snadno určit, zda daný výrobek odpovídá, či neodpovídá předem daným požadavkům.

K čemu se kalibry používají?

Jak již bylo zmíněno, měřidla se používají ke kontrole výrobků. Své uplatnění naleznou především v kovovýrobě a další řemeslné činnosti. Kalibr se taktéž používá při vytváření pevných spojů, seřizování mechanismů či strojů. Používání měřidel minimalizuje výrobní zmetky, čímž se zefektivňuje a zkvalitňuje výrobní proces i kvalita výrobků. Kalibry taktéž pomáhají dodržet normu jakosti a výrobou kvalitních dílů. Princip fungování kalibrů je jednoduchý – dobrá strana kalibru se musí vejít do otvoru, zmetková se naopak vejít nesmí. Díky tomuto jednoduchému principu poznáte správný rozměr.

kalibry a měřidla

Jak se kalibry dělí?

Základní dělení měřidel je na operační kalibry, hladké kalibry a tvarové kalibry. Speciální kategorií jsou pak digitální mikrometry.

  • Operační kalibry, též můžeme nazvat jednoúčelovými kalibry. Jsou určené ke kontrole výrobního procesu a rozměrů výrobků.
  • Kalibry hladké se využívají pro měření délek a průměrů. Dále se dělí na válečkové kalibry a třmenové kalibry.
  • Tvarové kalibry se využívají k měření závitů, ozubení a dalších tvarů. Svým vzhledem a použitím jsou velmi podobné válečkovým a třmenovým kalibrům. Hlavní rozdíl je ve vybroušeném tvaru. Díky speciálnímu tvaru pak vzniknou například závitové kalibry, které odhalují zmetkové výrobky v rozměrech vnitřních závitů.
  • Digitální mikrometry jsou moderní přístroj, který naměřenou hodnotu zobrazí na displeji. Díky tomu ověřování správných rozměrů výrobku nejen jednodušší, ale i pohodlnější a přesnější.
Sdílejte nás!
fb-share-icon