Jak zefektivnit práci sociálních pracovníků? Nechte je absolvovat kurz

Sociální pracovníci vykonávají náročnou práci, což vyžaduje od institucí, pod jejichž záštitou tito lidé působí, adekvátní podporu. Jak by měla vypadat?

Aby byli odborníci v sociálních službách schopni podávat kvalitní pracovní výkony a vyhnuli se vyhoření, měli by mít k dispozici zdroje, ze kterých mohou čerpat sílu a motivaci a které jim poskytnou nové nástroje a techniky pro práci, naučí je pracovat s vlastní psychikou a otevřou jim prostor pro sdílení svých zkušeností.

Ideální jsou pro tyto účely pravidelná setkávání formou školení, kde nejenom, že si pracovníci prohlubují své dovednosti, ale mají možnost o své práci i diskutovat s ostatními. Vedení institucí by nemělo váhat využít akreditované kurzy pro sociální pracovníky, které jsou speciálně navrženy pro profesionály v oblasti sociální práce, psychologie i psychoterapie.

Bez těchto dovedností se skutečný profesionál neobejde

Kurzy, které sociálním a jim příbuzným pracovníkům nejvíce pomohou při jejich práci, se zaměřují na dovednosti, které jsou zásadní pro každodenní praxi. Jsou to především:

  • Základy psychohygieny – psychohygiena hraje klíčovou roli pro zachování mentálního zdraví v náročném profesním prostředí. Účastníci se učí techniky pro vypořádávání se se stresem a prevenci vyhoření.
  • Relaxační techniky pro redukci stresu – další důležitou oblastí jsou tréninky relaxačních technik. Takto zaměřené kurzy poskytují nástroje pro zvládání osobního i pracovního stresu a jsou navrženy tak, aby podporovaly dlouhodobé psychické zdraví účastníků.
  • Práce s emocemi klientů– zásadním tématem, které je v rámci kurzů školeno, je práce s emocemi. Sociální pracovníci, psychologové a psychoterapeuti se zde učí, jak efektivně reagovat na emoční stavy klientů a zároveň umět zpracovat vlastní emoce, což je pro poskytování kompetentní podpory nezbytné.

Proč dát těmto kurzům zelenou?

Každý, kdo pracuje v sociálních službách nebo se zabývá terapeutickou praxí, by měl zvážit účast na kurzech. Akreditované kurzy pro sociální pracovníky jsou uzpůsobeny tak, aby účastníkům poskytly nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které mohou okamžitě využít ve své praxi. Navíc nabízí prostředí pro sdílení zkušeností a osvědčených postupů s dalšími odborníky, což vede k vzájemnému obohacení a profesnímu růstu.

Kladným přístupem ke vzdělávání svých pracovníků se instituce sociální péče budou kvalitativně rozvíjet ve všech rovinách – přispějí k pracovní pohodě svých zaměstnanců či externích pracovníků, kteří budou do práce lépe motivovaní, a tím pomohou zlepšit a zefektivnit i péči o klienty.

Sdílejte nás!
fb-share-icon

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *