Historický vývoj počítačů – dělení počítačů podle generací

Jaký byl historický vývoj počítačů a jaké je dělení počítačů podle generací? Nevíte? Pokračujte ve čtení. Dozvíte se všechny důležité informace.

Dělení počítačů dle generací

GeneraceRokPoužité součástky
0do 1945Elektromagnetická relé
1kolem 1950Elektronky
2kolem 1958Tranzistory
3kolem 1964Integrované obvody
41972   Mikroprocesory

Nultá generace počítačů – elektromagnetické relé

Prvním stupněm generačního dělení počítačů je stupeň 0, neboli elektromagnetické relé. Jedná se o vývojovou fázi, kam řadíme všechny počítače do roku 1945. O bližším historickém vývoji počítačů se můžete dočíst v předešlém článku. Znovu jej tedy rozebírat nebudeme.

První generace počítačů – elektronkové počítače (cca 1950)

Vlastnosti počítačů první generace

 • princip fungování je založen na použití elektronek
 • neměly OS
 • neexistovaly vyšší operační jazyky – každý počítač měl vlastní asembler
  • Asembler je nízkoúrovňový programovací jazyk, který umožňuje psát programy přímo ve strojovém kódu procesoru. Program napsaný v assembleru se skládá z instrukcí. Jedna instrukce je jakýmsi povelem pro procesor, aby vykonal určitou činnost.
 • ENIAC 1946 – americký kolos obsahující 1800 elektronek a vážící 30 tun, chladil se dvěma leteckými motory
 • EDVAC 1951 – byl binární
Historický vývoj počítačů - dělení počítačů podle generací

Využití počítačů první generace

 • Jednodušší zpracování objemů dat
 • Rozvoj periferních zařízení
 • Média pro masové ukládání dat
 • Děrné štítky
 • Děrné pásky
 • Magnetické pásky

Druhá generace počítačů – tranzistory (cca 1958)

Vlastnosti počítačů druhé generace

 • Polovodičová součástka 
 • Zesilovač nebo spínač elektrického signálu
 • Ohromné zmenšení rozměrů a zvýšení výpočetního výkonu
 • Stále však střediskové počítače
 • Obsluhovaný týmem specialistů
 • výkon zdaleka nedosahoval výkonu dnešního PC
 • další programovací jazyky – například FORTRAN
 • Texas Instruments, Hewlett-Packard

Tranzistory

 • Polovodičová součástka, kterou tvoří  dvojice přechodů PN (PNP, NPN)
 • Nejméně tři elektrody – báze, emitor, kolektor
 • Polovodič typu N je přebytek volných elektronů
 • Polovodiči typu P je přebytek kladných děr
 • Tranzistor je základem všech dnešních integrovaných obvodů

Třetí generace počítačů – integrované obvody / elektronický počítač (cca 1964)

 • Integrované obvody – elektronická součástka integrující drobnější součástky
 • Texas Instruments –1958

Vlastnosti počítačů třetí generace

 • První OS (CP/m atd.)
 • Vyšší programovací jazyky (ALGOL, BASIC, PASCAL…)
 • Disketová mechanika (8´´, IBM 1971)
 • Možnost paralelního zpracování dat

Elektronické počítače

 • Rok 1965 firma IBM postavila první elektronický počítač (Systém 360) s využitím integrovaných obvodů
 • Rok 1967 Angličan Norman Kitz realizoval svou AnitouMark8 první elektronický osobní počítač

Čtvrtá generace počítačů – mikroprocesory (cca 1972)

 • První mikroprocesor –1971 (µ 4004)
  • firma Intel
  • sériová výroba až v roce 1976 (µ 8008) – začíná éra osobních počítačů –Personal Computer
 • Apple – první počítače zkonstruovány v garáži
 • IBM – mikroprocesory Intel, pověřila Microsoft

Dějiny počítačů. Wikipedia [online]. [cit. 2021-6-2]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF

Rozdělení počítačů historie. Slideplayer [online]. [cit. 2021-6-2]. Dostupné z: https://slideplayer.cz/slide/1951156/

Pozdější modely. Diit.cz [online]. [cit. 2021-6-2]. Dostupné z: https://diit.cz/clanek/pozdejsi-modely

Miniaturizace výpočetní techniky. Fi.muni.cz [online]. [cit. 2021-6-2]. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2004/xzouhar1.htm

Sdílejte nás!
fb-share-icon

3 komentáře: „Historický vývoj počítačů – dělení počítačů podle generací

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *