Historický vývoj počítačů

Co je to informatika a jaký byl historický vývoj počítačů? Pokud si na tyto otázky neumíte sami odpovědět, pokračujte ve čtení. Dozvíte se všechny důležité informace.

Co je to informatika?

 • Zkoumá teoretické a praktické aspekty počítacích strojů – neživých –zatím!
 • Provádí činnosti dle připraveného plánu, postupu (programu) –zatím!
 • Informatika představuje multivědní obor!

Nejstarší mechanické pomůcky, aneb historický vývoj počítačů

 • Nejstarší dochovanou početní pomůcku je považován Abakus
 • Počítací stroje (Egypt, Jižní Amerika, Blízký východ) – není písemně zdokumentováno

Abakus

 • Tato pomůcka je založena na systému korálků, které na tyčkách nebo ve žlábcích kloužou nahoru a dolů
 • Připomíná počítadlo
 • Vznik abaku je pravděpodobně připisován někam do dávnověku
 • Před pěti tisíci lety se objevil v Malé Asii, odkud se postupně rozšířil na východ
 • Je tvořen třinácti sloupci se dvěma korálky nahoře
Historie informatiky, aneb historický vývoj počítačů 1/

Leonardo Da Vinci Počítací stroje

 • Leonardo da Vinci v patnáctém století –nákres stroje, který měl pravděpodobně sloužit k mechanickému sčítání a odčítání
 • Ve své době zavržen
 • V roce 1968 se pokusili bostonští vědci tuto kalkulačku sestavit a ta fungovala
Historie informatiky, aneb historický vývoj počítačů 1/

Šíkárdův stroj – Počítací stroje – 17. Století

 • Wilhelm Schickard [šikard](Německo)
 • Shickardův stroj – 1623
 • Dvůr Rudolfa II
 • Rozkvět astronomie
 • uměl 4 základní aritmetické operace
 • Předchůdce logaritmického pravítka
 • Pracoval již se systémem plovoucí řádové čárky
 • K reprezentaci desítkových čísel  používal kolečka s deseti zuby

Logaritmické pravítko

 • Anglický matematik a filozof John Napier[napje]zveřejnil 1614 logaritmické tabulky
 • Převedení (na tu dobu složitého) násobení a dělení na sčítání a odčítání

Pascaline

 • Francouz BlaisePascal [paskal]
 • V roce 1642 vyrobil vlastní mechanickou kalkulačku (Pascaline)
 • v té době mu bylo pouhých 19let
 • pro svého otce, jež byl výběrčím daní a celé dny trávil úmorným počítáním dlouhatánských sloupců čísel
 • matematické operace sčítání a odčítání
Historie informatiky, aneb historický vývoj počítačů 1/

Šachový automat turek -18. a 19. století  – mechanické počítací stroje

 • Turek –1770 Autor rodák z Bratislavy ( J. W. Kempelen)
 • Šachový automat – šachový stolek na němž se hýbaly figurky
 • Porážel nejlepší šachisty, řízen ukrytým šachistou
Historie informatiky, aneb historický vývoj počítačů 1/

Diferenční stroj Charlese Babbage, Oxford

 • Pouze návrh a přesné skici
 • Výpočty pro Královskou astronomickou společnost
 • Tento stroj sestrojil v letech 1812-1833, roku 1833 předvedl švédské akademii návrh stroje pro řešení diferenciálních rovnic. Výpočet hodnot polynomu, tvorba tabulek
 • Pokud by došlo k sestrojení stroje, byl by poháněn párou, měl by velikost lokomotivy, skládal by se z mechanických převodů, čepů, ozubených válců, hřídelí apod.

Ada Lovelace

 • Dcera anglického básníka Gordona Byrona, kněžna z Lovelace
 • Vysvětlovala společnosti význam Babbageova stroje
 • Sestavovala seznamy instrukcí pro možnost naprogramování stroje
 • První programátorka
Historie informatiky, aneb historický vývoj počítačů 1/

II. Světová válka

 • Prudký vývoj vojenské a letecké techniky
 • Balistické výpočty
 • Luštění tajných kódů
 • Konstrukce jaderné pumy

Z1 a Z2 – binární programovací kalkulátor

 • Německo –Konrad Zusea Helmut Schreyer
 • 1938 prototyp mechanického binárního programovatelného kalkulátoru
 • Z1 pracuje s čísly s plovoucí desetinnou čárkou, které mají šestnáctibitovou mantisu, sedmibitový exponent a znaménkový bit
 • Pro realizaci vlastní paměti jsou použity kluzné kovové díly
 • V roce 1939 už Zuse a Schreyer vyvíjejí Z2
 • Nová reléová aritmetická jednotka

Binární a desetinná soustava

 • Desítková soustava – prsty rukou
 • 3000 př. n. l. –v Číně vznikla dvojková soustava

Colossus

 • Tajný britský počítač, navržený a postavený v roce 1943 pro analýzu zachycených německých rádiových depeší
 • Počítač obsahoval 1500 elektronek
 • Inovovaná verze ColossusMark II měla 2500 elektornek
 • Colossus byl největším počítačem své doby
 • Luštění zachycených zpráv zkráceno z týdnů na hodiny
 • Vylepšená verze Colossus Mark II je považována za první programovatelný elektronický počítač
Historie informatiky, aneb historický vývoj počítačů 1/

Harvard MARK I

 • První široce známý programovatelný kalkulátor ASCC Mark I (Automatic Sequence Controlled Calculator Mark I)
 • Dlouhý téměř 16 metrů
 • Vážil pět tun
 • Celkem obsahoval tři čtvrtě milionu součástek
 • O něco málo přes 800 km drátových spojů
 • Také nazývaný Harvard Mark I
 • Mark I byl elektronický reléový počítač – používal elektrických impulsů k tomu, aby hýbal s mechanickými částmi

https://www.cnews.cz/historie-pocitacu-i-pocitacovy-pravek/

https://www.britannica.com/technology/Pascaline

https://www.britannica.com/technology/Colossus-computer

Sdílejte nás!
fb-share-icon