Prší, ale vyhráno stále nemáme! Stav podzemních vod je v ČR stále kritický!

Sucho sužuje naše území již řadu let. I když prozatím je letošní rok z hlediska srážek nadprůměrný, vyhráno stále nemáme. Stav podzemních vod v ČR zůstává kritický!

Česká republika si během posledních měsíců prošla řadou krizí. Jako první udeřil koronavirus. Vzápětí na mnoha místech nastaly povodně. Mohlo by se tak zdát, že celý problém s nedostatkem vody je ten tam a vše se vrátilo do normálu. Nicméně opak je pravdou, a ačkoliv v poslední době spalo dost srážek a hladina toků řek se zvýšila, stav podzemní vody je i nadále kritický.

Především na Moravě, kde byla situace opravdu kritická, se v posledních měsících hladiny toků výrazně zvýšili. Mohou za to především přívalové deště, které zasáhly hlavně oblast Pardubického a Libereckého kraje. Nicméně vydatné deště a zvýšená hladina řek byla zaznamenána téměř po celé republice.

stav vodnatosti řek
Český hydrometeorologický ústav – vodnatost na tocích 13. 7. 2020

Stav aktuální vodnosti v tocích si můžete prohlédnout na obrázku výše. Zde je názorně vidět, že na většině míst Moravy jsou toky výrazně nad normálem. V Čechách situace tak optimistická není, ale i zde je vidět že na naprosté většině míst, vodnatost řek kritická není.

Stav podzemních vod je i nadále kritický

Nicméně všechny tyto informace mohou nahrávat domněnce, že krize s nedostatkem vody na našem území je zažehnána. Bohužel, sundáte-li si růžové brýle a podíváte-li se do statistik Českého hydrometeorologického ústavu, budete překvapení.

Srovnáte-li si stav hladiny podzemních vod v mělkých vrstvách, zjistíte, že i přes vydatné srážky je květen roku 2020 na tom hůř, nežli květen roku 2019. Statistiku si můžete sami prohlédnout na následujících obrázcích.

Stav podzemních vod
Český hydrometeorologický ústav – stav hladiny podzemní vody v mělkých vrstvách květen 2019
Stav podzemních vod
Český hydrometeorologický ústav – stav hladiny podzemní vody v mělkých vrstvách květen 2020

Přitom právě podzemní voda je důležitá pro to, abychom si mohli zachovat standard, kdy otočíme v bytě kohoutkem a poteče z něj voda. A i přesto, že následovala řada dalších srážek a jedná se o jeden z nejdeštivějších červnů a červenců za posledních několik let, vyhráno určitě nemáme.

Stav podzemních vod
Český hydrometeorologický ústav – stav hladiny podzemní vody v mělkých vrstvách 13. 7. 2020

Způsoby, jak udržet vodu v krajině

Způsobů, jak udržet vodu v krajině je mnoho. Nicméně mezi ty nejúčinnější patři budování mokřadů, jezírek a výsadba stromů. Taktéž se nedoporučuje budovat velká pole bez mezí či remízků. Udržet vodu v krajině je důležité především proto, aby se na daném místě odpařovala voda a následně aby mohlo na stejném místě později znovu pršet.

Stav podzemních vod. Český hydrometeorologický ústav [online]. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/stav-podzemnich-vod

Stav podzemních vod. Český hydrometeorologický ústav [online]. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_pzv.php

Vodnatost na tocích. Český hydrometeorologický ústav [online]. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/vodnosti/vodnosti.html#priklad

Jak zachovat vodu v krajině? Místní akční skupiny nabízí čtyři v praxi ověřené postupy. Ekolist [online]. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jak-zachovat-vodu-v-krajine-mistni-akcni-skupiny-nabizi-ctyri-v-praxi-overene-cesty

Sdílejte nás!
fb-share-icon

1 komentář: „Prší, ale vyhráno stále nemáme! Stav podzemních vod je v ČR stále kritický!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *