Dodávání plných textů primárních dokumentů

Dodávání plných textů primárních dokumentů (MVS, DDS, EDD) jsou dalším článkem týkajícím se elektronických informačních zdrojů. V minulých článcích byly již popsány databáze pro speciální duhy dokumentů, patentové informační systémy, normativní databáze, databáze pro časopisy, princip open access a databáze šedé literatury. Nyní nastal čas pokračovat v tomto tématu dál…

Bibliografické databáze, často i v bezplatném režimu, poskytují dokonalý přehled o existenci požadovaného dokumentu, avšak neřeší samotné dodání primárního materiálu. Celá řada producentů databází nabízí svým uživatelům po vyhledání příslušného bibliografického záznamu přidané služby, jejichž prostřednictvím získá klient potřebné plné texty. Uživatel může získat plné texty dokumentů různými způsoby, a to v tištěné i elektronické podobě. Z historického hlediska šel vývoj pochopitelně směrem od tištěných kopií primárních zdrojů po dnešní komfortní elektronické dodávání dokumentů. Globálně se dají definovat tři základní druhy služeb dodávání dokumentů. Jedná se o MVS (meziknihovní výpůjční službu), DDS (Document Delivery Service) a EDD (Electronic Document Delivery).

MVS (Meziknihovní výpůjční služba)

Z názvu služby sice logicky vyplývá, že je primárně určena pro oblast knih, avšak s rozvojem nových forem publikování se rozrostla i na další druhy dokumentů. Lze tedy obecně konstatovat, že MVS se dá provést i na články a další materiály obsažené v informačních zdrojích bibliografické povahy. Pokud se tedy pohybujeme ve sféře článků, tak se v principu jedná o dodávání dokumentů na základě DDS, protože jsou pochopitelně poskytovány tištěné kopie dokumentů, které už se poté nevracejí do původní knihovny, avšak celý proces je realizován v rámci MVS služeb knihoven. Někdy je v tomto případě užíván speciální termín meziknihovní reprografické služby.

DDS (Dodání dokumentů)

Služby Document Delivery Service (DDS) přinášejí uživatelům tištěné kopie požadovaných dokumentů. Velkou oblíbenost získal tento druh služeb v minulosti, ještě před nástupem systémů pro elektronické dodávání dokumentů. Proto se velmi rychle z původních služeb DDS vyvinuly organizace, které poskytují nejen tištěné kopie dokumentů, ale také materiály v elektronické podobě. Pro jasné odlišení je třeba říci, že DDS služby, které jsou rozšířené zejména na západ od našich hranic, poskytují specializované organizace (nikoliv knihovny, jelikož v takovém případě by se jednalo o klasickou službu MVS).

SUBITO

Obor: DDS – Německá firma – Služba funguje na komerčním základě a své zákazníky dělí do osmi skupin (fyzické osoby, komerční subjekty, knihovny atd.) V rámci systému jsou k dispozici dokumenty z řady participujících knihoven, přičemž poplatky za dokumenty jsou odvislé od rychlosti jejich dodání. Systém se těší velké popularitě zejména proto, že dodává jak tištěné kopie materiálů, tak jejich elektronické verze a zajišťuje navíc také meziknihovní výpůjčky.
Plné texty: Ano
Licence: placené
Web: https://www.subito-doc.de/

INIST

Obor: DDS – Francouzská firma – je dodavatelem plných textů dokumentů v celosvětovém měřítku. Spolupracuje s Google a Google.scholar kdy po vyhledání vědeckého článku dostane uživatel odkaz na možnost dodání plného textu dokumentu prostřednictvím INIST. Kromě toho disponuje INIST i vlastními katalogy dokumentů, které jsou pro vyhledávání dostupné zdarma a nabízejí možnost objednání kopií mnoha milionů zahrnutých materiálů.
Plné texty: Ano
Licence: placené
Web: https://www.inist.fr/

Dodávání plných textů primárních dokumentů

EDD (Elektronické dodání dokumentů)

Dodávání primárních textů dokumentů v elektronické podobě je tou nejkomfortnější a nejmodernější cestou, jak dostat plný text k jeho uživateli. V případě největších dodavatelů se jedná o mohutné instituce disponující přístupem k plným textům obrovského množství informačních materiálů z produkce nejrůznějších vydavatelství. Průměrné ceny za elektronické dodání článku se pohybují v rozmezí mezi 40 60 americkými dolary, jsou však i materiály mnohem dražší.  Dodávání plných textů dokumentů lze v elektronické formě řešit rovněž prostřednictvím služeb databázových center a producentů databází, existují však také velmi známé specializované instituce, které se zaměřují na dodávání primárních informačních pramenů uživatelům.

British Library Document Supply  Centre  (BLDSC)

Obor: EDD – určeno pro dodávání primárních dok. zákazníkům. Za příslušné poplatky může uživatel získat nejen články, ale také plné texty patentů, norem a dalších materiálů. Pokud je dokument dostupný bezprostředně v elektronické podobě, je jeho dodání nejrychlejší a nejlevnější.
Zřizovatel: Britská knihovna
Plné texty: Ano
Licence: placené
Web: https://www.bl.uk/bldss

Ingenta Connect

Obor: EDD – Ingenta představuje placenou službu, do níž uživatel vloží potřebné množství finančních prostředků a poté čerpá služby, tj. stahuje plné texty požadovaných článků. Zahrnuty jsou také materiály, které nejsou dostupné v elektronické podobě. V takovém případě dochází k dodávání plných textů v tištěné formě.
Zřizovatel:
Plné texty: Ano
Licence: placené

Sdílejte nás!
fb-share-icon

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *