Víte, co jsou normy a jaké jsou databáze norem?

V minulých článcích, byly rozebírány již jiné druhy databází pro speciální druhy dokumenty. Probírány byly především patenty a patentové informační systémy, kterou jsou s normami a databázemi norem velmi často zaměňovány. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou zásadní rozdíly mezi těmito typy dokumentů a především to, jaké jsou nejznámější normativní databáze.

Co jsou normy?

Normy jsou dokumentované dohody, které poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků pro zajištění toho, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu. Normy mají omezenou platnost a nejsou závazné.

Pouze v tom případě, kdy se jedná o tzv. harmonizovanou normu (tím se staví na úroveň zákona), vzniká zákonná povinnost dodržovat ji. Dodržování norem je v dnešní době velmi podstatným indikátorem pro určování kvality výrobku či služby, proto k jejich aplikaci přistupuje stále více subjektů.

Tvorbu normativních materiálů zajišťují technické normalizační komise. Vydávání norem poté zajišťují příslušné normalizační úřady. Všeobecně je ctěn princip, že platnost mezinárodní normy je nadřazena normě národní. V názvu každé normy je uveden údaj o tom, která normalizační autorita ji vydala (např. ISO, ČSN apod.). Specifickým druhem norem jsou knihovnické standardy MARC, jejichž vydávání a správu zaručuje Library of Congress. Zpřístupňování norem je zcela jiné než v případě patentů. Plné texty norem jsou dostupné téměř ve všech případech pouze za úplatu a mnohdy bývá zpoplatněn již samotný přístup do databází normativních materiálů.

Jaký je rozdíl mezi normou a patentem?

Patent zaručuje majiteli výhradní právo na používání určitého vynálezu. Jedná se o konkurenční výhodu mezi jednotlivými firmami. Předmětem patentové ochrany bývají zpravidla stroje, výrobky a způsoby či postupy. Laicky řečeno, jiný podnikatel vámi patentovaný stroj, výrobek, či postup, bez vašeho svolení používat nesmí.

Normy jsou směrnice, s různou působností (firemní, oblastní, státní, mezinárodní). Jednotlivé podniky se pak (nenařizuje-li zákon jinak) svobodně rozhodnout, zda danou normu bude, či nebude využívat. Využití norem bývá obvykle nějakou známkou kvality či profesionality.

Normativní databáze, oproti těm patentovým, bývají nejčastěji poskytovány zcela zdarma.

databáze norem

Typologie norem (typy norem):

  1. předmětové
  2. činnostní
  3. všeobecné.

Dále se dají normy rozdělit podle sféry působnosti na mezinárodní, národní, oborové atd. Pro věcné třídění norem je všeobecně používán systematický selekční jazyk Mezinárodní třídění norem (International Classification for Standards, ICS).

Normativní databáze

Jméno: ISO Catalogue
Obor: normativní databáze – je největší světovou autoritou v oblasti normativních materiálů. Jedná se o nevládní federaci národních institucí.
Plnotextové: Ano
Zřizovatel: ISO (International Organization for Standardization)
Licence: zdarma přístup, dodávky plných textů norem placené
Mezinárodního patentového třídění
Web: https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html

Jméno: ČSN Online
Obor: normativní databáze – obsahuje veškeré české normy (platné, zrušené i upravené) plnotextově v elektronické podobě.
Plnotextové: Ano
Zřizovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Licence: placené
Web: https://csnonline.agentura-cas.cz/

Jméno: PERINORM
Obor: Normové bibliografická databáze
Plnotextové: Ne
Zřizovatel: britský BSI, francouzský AFNOR, německý DIV
Licence: placené
Možné databázi získat také ve formě DVD, a to ve třech různých jazykových mutacích
Web: https://www.perinorm.com/

Jméno: IHS Standards Expert
Obor: databáze norem – knihovna norem ze všech oborů technické normalizace
Zřizovatel: IHS

Jméno: WSSNWorld Standards Services Network
Obor: databáze norem – rozcestník pro přístup na webové stránky obrovského množství institucí, které se zabývají technickou normalizací. Bezplatné vyhledávání norem respektive jejich bibliografických záznamů lze pak realizovat prostřednictvím vysoce využívané služby NSSN
Zřizovatel: ANSI

Sdílejte nás!
fb-share-icon

5 komentářů: „Víte, co jsou normy a jaké jsou databáze norem?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *