Šedá literatura a databáze šedé literatury

V minulých článcích jsme již rozebírali databáze pro časopisy, normativní databáze, patentové informační systémy a všeobecné informace o databázích pro speciální druhy dokumentů. V dnešním článku podrobně rozebereme šedou literaturu.

Šedá literatura je veškerá literatura, která neprochází klasickými komerčními nakladatelstvími. Největší předností tohoto typu informačního zdroje je jeho vysoká aktuálnost. Význam šedé literatury v současné době výrazně sílí v souvislosti s expanzí internetových archivů a repositářů. Ty totiž ve velké míře obsahují právě dokumenty typu šedé literatury. Nejvýznamnějším globálním subjektem zabývajícím se šedou literaturou je organizace Grey Net International.

Mezi typické představitele šedé literatury patří:

  • zprávy (výzkumné, technické, vývojové, cestovní, studijní, výroční a jiné)
  • vysokoškolské kvalifikační práce (disertační, rigorózní, diplomové a bakalářsképráce)
  • preprinty – materiály zpřístupňující texty dokumentůještěpřed jejich vydánímči přednesením. Typickou ukázkou může být například preprint příspěvku ve sborníku z konference ještě předtím, než je samotný příspěvek oficiálně odprezentován.
  • konferenční materiály
  • obchodní přehledy
  • expertízy
  • úřední korespondence.
Šedá literatura a systémy pro zpřístupňování šedé literatury

Korporace, které nejčastěji produkují šedou literaturu:

  • orgány státní správy
  • akademické a vědecké instituce
  • obchodní společnosti a průmyslové podniky.

Konkrétní databáze šedé literatury

Jméno: CORDIS
Obor: databáze šedé literatury – Jedná se o informační systém, který dává uživatelům k dispozici veškeré dokumenty produkované administrativou Evropské unie. Nejde sice o klasickou databázi dokumentů šedé literatury, avšak velká část fondů obsažených v systému tuto povahu má.
Plnotextové: Ano
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: EU
Licence: bezplatná
Web: https://cordis.europa.eu/

Jméno: OpenGrey
Obor: databáze pro šedou literaturu – původně fungovala služba SIGLE – ukončeno 2005, OpenGrey navazuje na tuhle databázi, zatím nezahrnuje všechny její dokumenty
Plnotextové: Ne
Bibliografická: Ano
Licence: bezplatná
Pro třídění je používán osvědčený systém SIGLE Classification
Web: http://www.opengrey.eu/

Jméno: NTIS
Obor: databáze šedé literatury – jednou z nejúspěšnějších a nejvyužívanějších databází pro dokumenty typu šedé literatury. NTIS obsahuje dokumenty ze všech sfér výzkumu, ale ponejvíce je pochopitelně orientován na technické obory.
Plnotextové: Ne, ale lze dokument v plném textu objednat
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: U.S. Department of Commerce
Licence: bezplatná

Jméno: Národní úložiště šedé literatury
Obor: databáze šedé literatury – dlouhodobě nejaktivnějším subjektem v České republice v otázkách spojených s šedou literaturou. NUŠL je založený na digitálním repositáři používajícím technologii CDS Invenio
Plnotextové: Ne
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: Národní technická knihovna
Licence: bezplatná
Web: https://nusl.cz/

Sdílejte nás!
fb-share-icon

2 komentáře: „Šedá literatura a databáze šedé literatury

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *