Informační společnost – jaké jsou výhody a nevýhody a co je to digitální propast?

Informační společnost, její rysy, výhody a nevýhody jsou další kapitolou z informační společnosti, kterou bych ráda rozebrala. V minulých článcích byly již popsány databáze pro speciální duhy dokumentů, patentové informační systémy, normativní databáze, databáze pro časopisy, princip open access a databáze šedé literatury. Nyní nastal čas pokračovat v tomto tématu dál…

Základní informace o informační společnosti

Informační společnost, je společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. (1)

V praxi to znamená, že jde především o nahrazování pracovníků technikou, automatizaci výrobních provozů, instalaci centrálních informačních systémů, které umožňují v jediném okamžiku přehled o zásobách materiálů a podobně.

Dalším rysem této společnosti je, práce z domova. Jelikož rozšíření IT a internetu je masivní, množství pracovních pozic, které je možné vykonávat pouze za použití počítače a internetu přibývá, není ani divu, že se i masivně rozšiřuje home office.

Rozšíření internetu a informačních technologii udělalo velké změny i ve státním sektoru. Většina státních institucí již nabízí různé vyplňování dotazníku či formulářů přes svá webová sídla, což je dalším znakem informační společnosti.

Přínosy informační společnosti

  • Vyšší kvalita života s větším množstvím výběru služeb a zábavy
  • Podpora vzdělanosti – rozšíření e-kurzů, e-learningů…
  • Tvůrci veřejného obsahu mají více možností publikace
  • Vláda a administrativa může budovat nové, lepší a kvalitnější služby
  • Efektivnější řízení firem, plus efektivnější komunikace se zákazníky, vyšší konkurenceschopnost
  • Provozovatelé telekomunikačních služeb mají možnost produkovat stále nové a lepší služby
  • Šetření přírodních zdrojů a životního prostředí

Rizika informační společnosti

  • Digitální/informační propast – digital divide – jak mezi lidmi samotnými tak mezi firmami
  • Schopnost využívání informačních technologii – souvisí s digital divide
Informační společnosti - digital divide

Vlastní názor na informační společnost a digitální propast

Vezmu-li v potaz všechny zmíněné informace, musím konstatovat, že informační společnost má mnoho výhod. Jelikož jsem se narodila do doby, kdy jsme měli do informační společnosti již dobře nakročeno, nedovedu si představit dobu, kdy tomu tak nebylo. Hledání všech druhů informací na internetu, považuji již za samozřejmé.

Za předpokladu, že hledám nějakou firmu, službu, akci…, která nemá své webové sídlo, jsem z toho celá vyvedená z míry – a domnívám se, že opravdu nejsem sama. Zkrátka, pokud nedovedu něco najít na internetu, téměř to pro mne neexistuje.

Mnoho lidí si dnešní svět nedovede bez PC a internetu představit a není se čemu divit. Již na základní škole nás učili, jak počítač funguje a jak s ním pracovat. V čemž jsme měli (a stále máme) obrovskou výhodu oproti starší generaci, která má mnohdy problém se s novými technologiemi skamarádit.

Jak už bylo zmíněno, informační společnost má mnoho výhod. Mezi jednu z nich patří i rozvíjení pracovních oborů souvisejících s IT. V tomhle vidím velký potenciál, neboť je to cesta k pohodlnějšímu životu.

Výhody informační společnosti

Práce díky IT přináší i možnost práce z domova což by pro mnohé lidi v dnešní době mohlo být velmi nápomocné. Nejenže si šikovné maminky na mateřské dovolené mohou najít s klidným srdcem brigádu, kterou mohou vykonávat, když dítě spí, ale určitě by to rodičům mohlo být nápomocné i v jiných situacích. Pro starší děti o prázdninách nemusí hledat hlídání – jednoduše pracují z pohodlí sedačky a druhým okem mohou sledovat, co jejich ratolest dělá. 

Další obrovskou výhodu v téhle společnosti vidím ve velkém množství různých druhů vzdělávání. Vzdělání začíná být čím dál dostupnější a je možné se vzdělávat i z pohodlí domova a v řadě případů i zadarmo. Tuhle možnosti ocení zejména pracující lidé, kteří nemají čas osobně docházet do školy.

Záplava informací

S možností vzdělávání ovšem souvisí bohužel i přemíra informací. Žijeme v době, kdy každý může publikovat, kdy chce, co chce. Nastává tak problém rozlišit, které informace mohou být důvěryhodné a které nikoliv.

Existuje velké množství serverů, databází, webových sídel, dokumentů… a odvažuji si tvrdit, že velké množství obyvatel má problémy se v této záplavě informací vyznat.

Naše současné informační technologie zkrátka nejsou připraveny na takové množství informací. Musíme jen doufat, že tento problém se co nejrychleji vyřeší.

Nevýhody informační společnosti

Pokud bych měla zauvažovat nad riziky této společnosti a nad digitální propastí, pak musím říct, že dle mého názoru je téměř nereálné, aby během pár následujících let tato propast zmizela. Naopak překonat tuto propast bude čím dál těžší. Jednotlivé technologie se rychle vyvíjí a naučit se s nimi pracovat bez jakýchkoliv předešlých znalostí informatiky a vyhledávání a zpracování informací, je velmi složité a zdlouhavé.

Rozhodnout se, zda je informační společnost světem systému nebo chaosu je velice těžká. Dle mého názoru zde platí, že čím člověk o problematice méně ví, tím mu problém připadá systematičtější.

Pokud bychom znali jen jeden internetový vyhledávač, jedinou databázi, jediní informační systém… a nic kromě něj, připadal by nám přehledný, jasný, srozumitelný a důvěryhodný.

Vezme-li si jako příklad jednotlivé weby. Kdyby tu byl jen jeden web, museli bychom se spokojit s informacemi, které by zde byly uvedení. Nicméně webových stránek je opravdu mnoho a jednotlivé informace mezi sebou můžeme porovnávat.

Zkrátka, pokud budeme znát X databází, X informačních center, X informačních systému… bude nám tohle celé připadat jako klubko informací a technologii, které je velice těžké rozplést. Musíme přesně vědět, kde a jak vyhledávat, jaké informace jsou relevantní a pravdivé. Nespokojíme se jen tak s kdejakým výsledkem. Pokud známe spoustu informačních zdrojů, zjistíme, že některé informace se často duplikují, jsou různě roztříděné či popsané. Jak jsem již v této práci psala, dle mého názoru nám zatím chybí relevantní informační technologie, která by tohle neustále zvětšující se klubko informací byla schopná rozplést a dokázala by jednotlivé informace nejen dobře třídit, ale i rozpoznat jejich pravdivost a kvalitu.

Informační společnost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_spole%C4%8Dnost

Informační společnost. In: Wikisofia [online]. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/index.php/Informa%C4%8Dn%C3%AD_spole%C4%8Dnost

Sdílejte nás!
fb-share-icon

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *