Databáze pro časopisy a agentury pro přidělování ISSN

V minulých článcích, byly rozebírány již jiné druhy databází pro speciální druhy dokumenty. Probírány byly především patenty a patentové informační systémy. Nyní se společně podíváme na databáze pro časopisy.

Databáze registrující tituly časopisů vznikaly ponejvíce v rámci knihovních katalogů. Aktuální informace o jednotlivých časopisech totiž nejsou oceňovány pouze knihovníky, ale také širokou veřejností. Samozřejmostí je, že databáze časopisů přináší obsáhlé údaje o titulu a jeho historii, vydavateli periodicitě, dostupnosti atd. K dispozici bývají také údaje o databázích, které čerpají ze zobrazeného titulu časopisu svoje bibliografické záznamy a služby poskytující plnotextový přístup k obsahům zahrnutých seriálů. Databáze časopisů však v žádném případě nezpřístupňují plné texty evidovaných periodik.

databáze pro časopisy

Konkrétní databáze pro časopisy

Jméno: CONSER (Cooperative ONline SERials)
Obor: databáze pro časopisy – souborný katalog časopisů USA, kromě samotné registrace časopisů udává CONSER směr také v oblasti katalogizace seriálů. Byl vytvořen tzv. CONSER Standard Record, který definuje požadavky na bibliografický popis (v rámci MARC21) u tištěných i elektronických časopisů.
Plnotextové: Ne
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: Library of Congress
Licence: bezplatně
Web: https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/
Nově členem projektu pro sdílenou katalogizaci Program for Cooperative Cataloging.

Jméno: Zeitschriftendatenbank
Obor: databáze časopisů – souborný katalog časopisů pro Německo
Plnotextové: Ne
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: Německá národní knihovna
Licence: bezplatně
Web: https://www.zeitschriftendatenbank.de/startseite/

Jméno: Ulrichsweb
Obor: databáze pro časopisy – spolupracuje i s dalšími informačními službami, jako jsou Journal Citation Reports pro určování impact factorů časopisů, nebo s institucemi poskytujícími přístup k plným textům článků z vyhledaných periodik
Plnotextové: částečně
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: Serials Solutions
Licence: placený
Web: http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

Agentury pro přidělování ISSN

Jméno: ISSN Portal
Obor: přidělování ISSN časopisům – Mezinárodní agentura ISSN, která celosvětově koordinuje přidělování evidenčního čísla pro časopisy a periodika, provozuje také registr časopisů, jimž bylo ISSN přiděleno.
Zřizovatel: Mezinárodní agentura ISSN
Licence: placené
Web: https://portal.issn.org/

Jméno: Česká národní databáze ISSN
Obor: přidělování ISSN časopisům na národní úrovni
Zřizovatel: Národní technické knihovny
Licence: bezplatná
Web: https://www.techlib.cz/cs/2844-ceske-narodni-stredisko-issn

Další databáze

Jméno: Národní souborný katalog seriálů ČR – CASLIN
Obor: souborný katalog ČR
Plnotextové: Ne
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: Národní knihovny ČR
Licence: bezplatná
Web: https://www.caslin.cz/

Sdílejte nás!
fb-share-icon