Databáze pro speciální druhy dokumentů, aneb víte o nich to nejdůležitější?

Elektronické informační zdroje jsou velmi široké téma. Obzvláště pak databáze pro speciální druhy dokumentů. Přinášíme vám ty nejdůležitějších informací, které byste měli znát, pokud chcete být v obraze!

„Klasické“ databáze mají ve svých informačních fondech převážně články z časopisů. Databáze pro speciální druhy dokumentů registrují veškeré ostatní druhy informačních zdrojůdatabáze patentů, norem či šedé literatury, ale i databáze tvořené elektronickými knihami, databáze časopisů nebo databáze databází. Významnou součástí tohoto druhu služeb jsou rovněž faktografické databáze.

Faktografické databáze

Faktografické databáze jsou typem informační služby, jež jako výsledek vyhledávání přináší uživateli konkrétní údaje, data či fakta o hledaném tématu. Jedná se tedy o primární informace, které mohou být textového, numerického nebo kombinovaného charakteru. Konkrétní příklady faktografických databází tvoří například statistiky, soubory dat o fyzikálních veličinách nebo chemických prvcích, reakcích či sloučeninách. Z teoretického hlediska se faktografické databáze rozdělují na:

1) numerické (hlavně statistiky)
2) datové (shrnují fakta)
3) databáze typu průvodců (adresáře firem, katalogy výrobků apod.).

Statistické databáze

Statistické údaje o všech aktuálních jevech z různých oborů činností. Jsou významným a hodnotným informačním zdrojem. K takovým významným producentům databází náleží Eurostat, i OECD nebo OSN.

Databáze pro speciální druhy dokumentů

Jméno: DSI Campus Solution
Obor: Faktografická, statistická databáze – pro obory ze sociálních a ekonomických věd
Plnotextová: Ano
Licence: bezplatná
Web: http://www.dsidata.com/

Jméno: Eurostat – statistický úřadem Evropské komise
Obor: Faktografická, statistická databáze – dokumenty z činnosti EU Plnotextová: Ano
Zřizovatel: EU
Licence: bezplatná
Web: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Jméno: Národní statistický portál
Obor: Faktografická, statistická databáze – statistiky z ČR
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: Český statistický úřad
Licence: bezplatná
Web: http://www.czso.cz/

Ekonomické databáze

Údaje z komerční sféry týkající se ekonomických subjektů působících na trhu. Jsou jedním z vůbec nejžádanějších typů informací. Hodnota těchto dat je v mnoha případech obrovská a firmy a podniky, které fungují v konkurenčním prostředí, vynakládají nemalé prostředky na získávání informací o trhu, zákaznících a svých bezprostředních i potencionálních konkurentech. Tato komplexní činnost se souhrnně nazývá business inteligence. Sběr informací zaměřený výhradně na konkurenty lze odborně pojmenovat termínem competitive intelligence.

Jméno: Factiva, Dow Jones Newswires, Dow Jones Indexes a Dow Jones Financial Information Services
Obor: Faktografická, ekonomická databáze
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: Dow Jones
Licence: placená
Časopis: Wall street journal
Web: http://www.dj.com/

Jméno: Business Information Reports , D&B – Dun’s Electronic Business Directory, D&B WorldBase® – Canada, D&B WorldBase® – Europe, D&B WorldBase® – International…
Obor: Faktografická, ekonomická databáze
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: Dun & Bradstreet
Licence: placená
Web: http://www.dnb.com/us/

Jméno: Thomas Register of American Manufacturers
Obor: Faktografická, ekonomická databáze – širší tematický záběr. Kromě informací o ekonomických subjektech zahrnují databáze i jednotlivé produkty a výrobky, u nichž jsou vždy uvedeny všechny firmy, které se věnují jejich výrobě.
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: Thomas Publishing Company
Licence: základní využití zdarma, pro rozšířené funkce je placená
Web: http://www.thomasnet.com/ http://www.solusource.com/

Jméno: Wer liefert was?
Obor: Faktografická, ekonomická databáze – nejoblíbenější v ČR
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: Německo
Web: http://cz.wlw.cz/

Jméno: Bisnode Albertina
Obor: Faktografická, ekonomická databáze – Obchodně marketingová databáze všech firem a institucí.
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: Solidited
Licence: placená
Web: www.bisnode.cz

Geografické databáze

Systémy přinášející široké spektrum aktuálních údajů o zemích a regionech světa patří mezi exemplární příklady faktografických databází. Kromě základních informací týkajících se rozlohy nebo počtu obyvatel bývají velmi často k dispozici rovněž nejrůznější ekonomické nebo sociologické ukazatele.

Jméno: CountryReports.org
Obor: Faktografická, geografická databáze – je jednou z nejkomplexnějších databází aktuálních informací o všech zemích světa. Základní data o jednotlivých státech (počet obyvatel, rozloha, měna, hrubý domácí produkt, státní symboly atd.)
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: CountryReports.org
Licence: základní informace zdarma pokročilejší funkce jsou placené
Web: http://www.countryreports.org/

Jméno: Země světa
Obor: Faktografická, geografická databáze – česká databáze
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: ČTK – Česká tisková kancelář
Licence: placená
Web: http://www.ctk.cz/

Jméno: World Factbook
Obor: Geografická databáze – lze nalézt také informace o politické situaci a kriminálních a bezpečnostních rizicích dané země
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: americká tajná služba CIA
Licence: bezplatně, souběžně vychází tato databáze každý rok rovněž v knižní podobě
Web: https://www.cia.gov

Jméno: Country Studies
Obor: Geografická databáze – online verze knih o sledovaných státech, publikovaných v letech 1988-1998. Pouze u vybraných zemí jsou k dispozici informace v podobě tzv. Country profiles s větší aktuálností.
Plnotextová: Ano
Zřizovatel: Library of Congress
Licence: bezplatně
Web: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/

Sdílejte nás!
fb-share-icon