Elektronické časopisy a významná vydavatelství elektronických časopisů

Elektronické časopisy a významná vydavatelství elektronických časopisů jsou dalším článkem týkajícím se elektronických informačních zdrojů. V minulých článcích byly již popsány databáze pro speciální duhy dokumentů, patentové informační systémy, normativní databáze, databáze pro časopisy, princip open access a databáze šedé literatury. Nyní nastal čas pokračovat v tomto tématu dál…

Elektronické časopisy

Přechod prestižních časopisů do elektronické podoby je výrazný posun v celé architektuře informačního průmyslu. Dnes se již najde pouze minimum prestižních seriálů, které dosud vycházejí výhradně v tištěné formě. Uvádí se, že 95 % impaktovaných žurnálů má elektronickou podobu. Vydavatelé oslovili mnohem větší množství potencionálních uživatelů. Zatímco v tištěné podobě je možný přístup pouze k celým číslům časopisů, na digitální bázi je možno kupovat a číst i jednotlivé články. Elektronická rozhraní vydavatelům nabízejí velmi pohodlné vyhledávací možnosti nejen v rámci jednotlivých titulů časopisů, ale i v celých tematických kolekcích.

Významná vydavatelství elektronických časopisů

Elsevier

Obor: Významná vydavatelství elektronických časopisů
Národnost: Nizozemské vydavatelství
Gigant na světovém informačním trhu, a to nejen díky produkci vědeckých el. časopisů. Rozhraní  Science Direct je platforma, která slouží pro zpřístupnění seriálů v elektronické podobě. Uživatel může vyhledávat jak v časopisech, tak v databázích článků. V létě 2010 představil Elsevier novou centrální platformu SciVerse.  Je k dispozici také integrované rozhraní SciVerse Hub, které spojuje informační obsahy několika významných služeb zmiňovaného vydavatelství. Konkrétně se jedná o Scopus, ScienceDirect, Scirus a SciTopics. SciVerse Hub tak představuje centrální bod, který poskytuje komplexní výsledky vyhledávání ze všech uvedených databází.
Plné texty: Ano
Licence: placené – uživatel si může kupovat buď jednotlivé tituly seriálů, tematické kolekce nebo si kupovat pouze samostatné články.
Web: https://www.elsevier.com/

Elektronické časopisy a významná vydavatelství elektronických časopisů

Springer

Obor: Významná vydavatelství elektronických časopisů
Národnost: Německé vydavatelství‘
Vedle vydávání časopisů se zaměřil i na produkci a distribuci elektronických knih. Přístup k časopisům je realizován v rámci platformy SpringerLink. Tematicky jsou nabízené časopisy zaměřeny spíše na technické obory a matematiku, avšak dá se říct, že alespoň minoritně jsou zastoupeny všechny obory.
Plné texty: Ano
Licence: placené
Web: https://www.springer.com/gp

John Wiley&Sons

Obor: Významná vydavatelství elektronických časopisů
Vydává časopisy z různých vědeckých odvětví. Platforma Wiley Online Library. Ta poskytuje nejen vědecké seriály, ale také elektronické knihy, referenční příručky a další hodnotný informační materiál. Pozornost je pochopitelně věnována i fenoménu open access, kde mají autoři možnost zpřístupnit za úhradu své články uživatelům volně při využití programu OnlineOpen. Elektronické časopisy od společnosti John Wiley&Sons tvoří jednu z kolekcí, které jsou v ČR přístupné v rámci národní licence.
Plné texty: Ano
Licence: placené

Taylor& Francis

Obor: Významná vydavatelství elektronických časopisů
Předmětem její činnosti jsou jak tištěné, tak elektronické dokumenty. Nová platforma s jednoduchým názvem Taylor& Francis Online.
Plné texty: Ano
Licence: placené
Web: https://taylorandfrancis.com/

Sage

Obor: Významná vydavatelství elektronických časopisů
Publikují tituly z oblasti  obchodu,  humanitních a sociální věd, techniky a medicíny. Seriály jsou rozděleny do deseti tematických kolekcí, přičemž nejoceňovanějšími jsou časopisy pro společenské vědy a marketing. Platforma je postavena na technologii HighwirePress 2.0 technology(H2O).
Plné texty: Ano
Licence: placené

Oxford University Press (OUP)

Obor: Významná vydavatelství elektronických časopisů
Vydavatelství zaměřené převážně na humanitní obory, ve kterých patří mezi světovou špičku. Uživatel si může určit, zda si předplatí konkrétní titul nebo některou z předmětových kolekcí. V poslední době se dostává do popředí iniciativa Oxford Open, která se snaží o zpřístupňování některých článků na bezplatném principu. Celý systém funguje tak, že vydavatelství umožní na přání autora volný přístup k jeho článku. Samotný autor přitom musí uhradit některé poplatky spojené s publikováním jeho příspěvku. I přesto počet článků, které jsou zpřístupněny bezplatně, stále stoupá.
Plné texty: Ano
Licence: placené

Cambridge Journals

Obor: Významná vydavatelství elektronických časopisů – Tematicky pokrývají nabízené časopisy téměř všechny vědecké obory. Přístup je možno sjednat jak do jednotlivých časopisů, tak do několika předmětových kolekcí. I zde se projevuje nový fenomén open access, takže některé materiály jsou volně přístupné.
Plné texty: Ano
Licence: placené
Web: https://www.cambridge.org/core/

Emerald

Obor: Významná vydavatelství elektronických časopisů
V jeho nabídce upoutá pozornost několik klíčových titulů elektronických časopisů pro oblast ekonomie. ekonomie, obchodu, marketingu a managementu, ale také problematika knihovnictví a informační vědy, pro kterou nacházíme v rámci vydávaných publikací řadu velmi dobrých zdrojů. Seriály jsou dostupné v internetovém rozhraní Emeraldinsight striktně na komerční bázi.
Plné texty: Ano
Licence: placené

Sdílejte nás!
fb-share-icon

2 komentáře: „Elektronické časopisy a významná vydavatelství elektronických časopisů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *