Systémy a databáze vysokoškolských kvalifikačních prací

V minulých článcích byly již popsány databáze pro speciální duhy dokumentů, patentové informační systémy, normativní databáze a databáze pro časopisy. Nyní nastal čas rozebrat další kapitolu – systémy a databáze vysokoškolských kvalifikačních prací.

Hned na začátek je nutno poznamenat, že vysokoškolské kvalifikační práce jsou sice jedním z druhů dokumentů spadajících do sféry šedé literatury, jejich registrace a zpřístupňování je však natolik důležitou a aktuální záležitostí, že jí je nutno věnovat samostatnou kapitolu.

Vysoké školy mají povinnost kvalifikační práce nějakým způsobem uveřejnit. Většinou se to děje online podobou. Prvotní vystavení dokumentu v režimu online poté zajišťují příslušné vysokoškolské knihovny. Následně přicházejí na řadu větší, centralizované projekty zpřístupňující práce z celé řady vysokých škol a univerzit, které do nich přispívají.

V České republice se touto problematikou zabývala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací. Ta ukončila svoji činnost v roce 2010 poté, co bylo konstatováno, že její hlavní cíle byly splněny. Jedním z nejdůležitějších kroků bylo vytvoření centrálního registru vysokoškolských kvalifikačních prací Theses.

Projekt je dostupný na adrese a vede ho Masarykovauniverzita v Brně. V současné chvíli do něho přispívá 39 vysokých škol a jeho součástí je i modul pro porovnávání obsahu jednotlivých prací za účelem boje proti plagiátorství. Ve výsledku to znamená, že každá nově odevzdaná práce je kontrolována tímto programem, a pokud je odhaleno, že používá pasáže z jiných prací, aniž by je řádně citovala, není její autor připuštěn k obhajobě.

Poslední aktivitou Masarykovy univerzity je budovaný systém Repozitar.cz, který ověřuje originalitu vědeckých textů pracovníků vysokých škol. Nově bylo zřízeno i centrum European e-Theses, které řeší danou problematiku z celoevropského hlediska.

Systémy a databáze vysokoškolských kvalifikačních prací

Konkrétní systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Jméno: Thesa a Theses.fr
Obor: databáze vysokoškolských kvalifikačních prací – patrně nejlepší koncepci pro evidenci vysokoškolských kvalifikačních prací má z dlouhodobého hlediska Francie.
Plnotextové: Ne, možnost objednání fotokopie
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: Thesa – INIST, Theses- Národní bibliografickou agenturou vysokých škol ABES
Licence: bezplatná
Web: http://www.theses.fr/

Jméno: DissOnline.de
Obor: databáze vysokoškolských kvalifikačních prací – je centrálním repositářem absolventských prací pro oblast německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Pro vyhledávání je používán formát XMetaDissPlus.
Plnotextové: Ano
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: Německá národní knihovna
Licence: bezplatná
Web: www.dissonline.de

Jméno: EtHOS (ElectronicTheses Online System)
Plnotextové: Ne, ale možnost zažádat o kopii
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: BritishLibrary
Licence: bezplatná

Jméno: DiVa
Obor: databáze vysokoškolských kvalifikačních prací – archiv digitálních dokumentů 30ti významných skandinávských univerzit. Podstatnou část databáze tvoří absolventské práce studentů zúčastněných univerzit.
Plnotextové: Ano
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: univerzita ve Švédsku – Uppsale
Licence: bezplatná

Jméno: Dart – Europe E-theses Portal
Obor: Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací – disertační práce z geografické oblasti Evropy. Zastoupení má i ČR
Plnotextové: Ano
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: Association of European Research Libraries – LIBER
Licence: bezplatná
Web: www.dart-europe.org

Jméno: ProQuest Dissertations & Theses Database
Obor: databáze vysokoškolských kvalifikačních prací – Jedinečná je retrospektiva databáze, která sahá až do roku 1637. Existuje však i verze ProQuest Dissertations and Theses Open, která obsahuje volně dostupné práce = tahle část je bezplatně.
Plnotextové: Ano, ale ne všechny. Ty co nejsou dostupné plnotextově lze objednat
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: ProQuest
Licence: placený

Jméno: NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertation)
Obor: databáze vysokoškolských kvalifikačních prací – zejména pro oblast USA
Plnotextové: Ano
Bibliografická: Ano
Zřizovatel: Visionary Technology in LibrarySolutions (VTLS)
Licence: bezplatný
Web: http://www.ndltd.org/

Sdílejte nás!
fb-share-icon

2 komentáře: „Systémy a databáze vysokoškolských kvalifikačních prací

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *